Предмет на дейност на Дом  за възрастни хора “ Пловдив″ е – продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение предписано от лекар и специфични грижи за лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми.

Основната му дейност е насочена към пациенти, които са десоциализирани, поради тежки инвалидизиращи и терминални заболявания, нуждаещи се от постоянно обслужване и активно наблюдение от специализирани медицински кадри в домашна обстановка.Чрез основните си функции, домът подобрява общото състояние и качеството на живот на страдащия човек, осигурява спокойствие и комфорт, спестява време и неприсъщи ангажименти.

Мисията на домът е да осигури спокоен и щастлив живот до края на дните на всеки пациент.

Цели:
1. Да предостави на пациентите възможността да се освободят от болката или тяхната болка да бъде достатъчно контролирана, за да не се нарушава качеството им на живот.
2. Оказване на подкрепа и помощ на членовете на семействата /близките/.
3. Разясняване на различни въпроси, свързани със заболяването и състоянието на болните.
4. Осигуряване на специализирани медицински екипи, които да се грижат за обезболяването и психичното здраве на пациентите.
5. Подобряване качеството на живот през последните дни, като предлага уют и достойнство.
6. Оказване на подкрепа в медицински, емоционален, социален и духовен аспект.

Дом  за стари хора  “ Пловдив″ работи за подобряване качеството на живот на хора с различни заболявания и медико – социални проблеми, като предлагат експертно управление на болката, квалифицирана, емоционална и духовна подкрепа. Също така има за цел да осигури комфорт и подкрепа на пациентите и техните близки.
Ефективната и рентабилна работа изисква предлагането на адекватни на потребностите на пациента и семейството грижи. Това е осъществимо единствено чрез обединяване усилията на специалисти от различни области, които работят в екип.

Благодарение на нашия професионализъм, лоялност и приятелски подадена ръка към хората, които идват при нас, те могат да се наслаждават на спокойствие и приятни мигове, обградени с любов и внимание от страна на висококвалифициран персонал.

За нас думата дом за стари хора обаче включва много повече от „дом за възрастни хора“, защото за нас е важно да предлагаме и полезни за настанените тук хора възможности, които да подобрят техния живот трайно.
Специално обучен медицински екип от лекари, рахабилитатори, медицински сестри, социален работник и болногледачи, осигуряват денонощни грижи и наблюдение.

Грижите, които се предлагат от дома, са както комплексни (медицински и немедицински), така и индивидуални.

Дом за възрастни хора “ Пловдив″ извършва при спазване на всички законови изисквания, следните дейности:
Целодневно(денонощнo) или почасово медицинско наблюдение;
Целодневна(денонощна) или почасова специализирана и качествена здравна грижа по обгрижване на пациентите, с цел подобряване качеството на живот;
Дейности по изпълнение на предписаната терапия на всеки пациент;
Индивидуална консултация на пациентите от различни медицински специалисти;
Морална, емоционална, социална и духовна подкрепа на пациентите и техните близки;
Рехабилитация на пациентите;
Качествено и пълноценно хранене;
Административна помощ;
Дейност за поддържане на добра лична хигиена на пациентите;
Дейност по набавяне на лекарства и консумативи;
Мерки за укрепване на здравето на пациентите;
Специализирани дейности по контрол на болката;
Денонощна обратна връзка с близките на пациентите.